เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


จิตอาสาในทรรศนะอีกมุมมองหนึ่ง มองว่าเป็นการทำงานด้วยหัวใจ ทำด้วยความตั้งใจโดยแท้จริง และไม่หวังว่าจะได้
สิ่งใดตอบแทนกลับมา ทำแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มใจ ไม่เพียงช่วยเหลือผู้พิการแต่ยังเป็นการแบ่งปันความเสียสละมอบกำลังใจเพื่อผู้ป่วย ผู้พิการในสังคมให้ได้มีกำลังใจ เพิ่มรอยยิ้มให้กับคนที่เกือบถูกลืมออกไปจากสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งสิ่งดีงามให้กับสังคม ให้มีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นับวันยิ่งเลือนหายไปจากสังคมไทย

แต่ยังมีอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งยังดำรงวิถีแบบไทย ที่มีการเกื้อหนุนคนในสังคมด้วยโครงการจิตอาสาผู้ป่วยและผู้พิการ
ของเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โดยมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ สอบถามความต้องการในการรับความช่วยเหลือ และให้การช่วยเหลืออย่างทันทีทันใด โดยมีผู้นำโครงการฯ คือนายดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง
พร้อมทีมงาน
นายทรงพล ชิมรังสรรค์ ผู้พิการในโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อนอีกหลายโรค เดินไม่ได้ตั้ง ทางโครงการฯ ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในการนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ขณะนี้อาการดีขึ้น ขาที่เดินและเหยียดไม่ได้ตั้งแต่เด็ก ขณะนี้ขามีกำลังสามารถเหยียดได้แล้ว อีกทั้งทางเทศบาลตำบลหนองฉาง นำโดยนายดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉางยังให้กำลังใจในการรับการรักษาตัว มาโดยตลอด โดยมุ่งหวังว่านายทรงพล ชิมรังสรรค์ จะสามารถเดินได้เป็นปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป และสามารถต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดัน ได้สำเร็จกิจกรรมนำร่องของนายกดำรงค์ นพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง และทีมงานคือได้ร่วมกันทำหน้าที่ จิตอาสาโดยแนะนำและให้กำลังใจผู้ป่วย,ผู้พิการพร้อมญาติ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของผู้ป่วยและผู้พิการเป็นหลัก ให้ได้รับการรักษา ดูแลไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม และสร้างความรักความเข้าใจความเข้าใจอันดีกับทุกคนในชุมชนผลที่ได้รับคือความอิ่มเอมใจ และพร้อมที่จะแบ่งปันความมีน้ำใจ สร้างประโยชน์ที่มีคุณค่าให้แก่กันและกันสังคมเข้มแข็งมีกำลังใจขึ้นทั้งผู้ป่วย,ผู้พิการและทีมงานโครงการจิตอาสาต่างฝ่ายต่างมีความสุข ผู้ให้ก็สุขใจผู้รับก็สุขกาย เพื่อจะได้เป็นสังคมตัวอย่างที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย และโครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการของเทศบาลตำบลหนองฉาง ยังคงจะสานต่อโครงการต่อไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ได้รับคือความสุขทางใจที่เงินไม่สามารถซื้อได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2554 เวลา 15.30 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 4815 ท่าน