เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ” ด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข  
 

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.หนองฉางได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.56 เป็นต้นไป ในประเด็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายใต้ชื่อว่า “ รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ” ด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข ร่วมกับการป้องกันยุงและการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยด้วยการใช้ตะไคร้หอมกันยุง โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ดำเนินการ ดังนี้
1.กำจัดลูกน้ำด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ ได้แก่
1.ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
2.เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร
4.ปรับ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
5.ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที
1 ข คือ ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้ กระถางต้นไม้ อ่างน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงลายเพราะไข่ของยุงที่ติดอยู่กับขอบภาชนะต่างๆ นั้น จะเป็นเม็ดเล็กๆ สีดำ ถ้าไม่สังเกตอาจมองไม่เห็น บางภาชนะอาจมีไข่ยุงติดอยู่หลายพันจนถึงเป็นหมื่นฟอง ไข่เหล่านี้อยู่ได้นานถึง 2 ปี สามารถอยู่รอดและฟักตัวเป็นยุงลายได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อไข่ถูกน้ำท่วมถึงจะฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำอย่างรวดเร็วภายในเวลา 20-60 นาทีจึงต้องไม่ประมาทด้วย
ทั้งนี้รวมถึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในการกำจัดลูกน้ำ เช่น ป้องกันยุงกัดด้วยการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุง หรือปูนแดงตากแห้งใส่ในภาชนะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2556 เวลา 15.39 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 6485 ท่าน