เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและใส่ใจการกิน ของชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลหนองฉางและชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและใส่ใจการกินของชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉางขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยวิธีการจัดกิจกรรการออกกำลังกายทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ รวมถึงการจัดรายการเมนูชูสุขภาพให้กับสมาชิกชมรม คนรักสุขภาพได้รับประทานอีกด้วย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 09.36 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 2663 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย