เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลหนองฉาง ได้จัดให้มีการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การใช้หลักธรรมะในการปฏิบัติงา่นและใช้ชีวิตประจำวัน ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองฉาง โดยได้รับเกียรติจากนายแทนคุณ จิตต์อิสระ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2556 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 2215 ท่าน