เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
โครงการดูแลหัวใจผู้สูงอายุ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โรงพยาบาลหนองฉางร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองฉาง ได้จัดโครงการดูแลหัวใจผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากสุขภาพของผู้สูงอายุ หากเกิดเจ็บป่วยเรื้อรังจะรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่นโดยเฉพาะโรคหัวใจ โดยจะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจภาวะซีด ตรวจวัดความดัน และตรวจสุขภาพช่องปาก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 85,350 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 11.43 น. โดย คุณ ปิติญา อำภา

ผู้เข้าชม 2176 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย